Felhasználási feltételek

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: JV Dental Bt (székhely: 2831. Tarján, Rózsa utca 14., adószám: 24741378-1-11), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: JV Dental Bt.
A szolgáltató székhelye: 2831. Tarján, Rózsa utca 14.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: arcesztetikaklinika@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 1-06 010890
Adószáma: 24741378-1-11
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG.

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Amennyiben megkeresné Társaságunkat az arcesztetikaklinika@gmail.com elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A JV Dental Bt. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.

Név: JV Dental Bt.
Székhely: 2831. Tarján, Rózsa utca 14.
Cégjegyzékszám: 11 06 010890
Adószám: 24741378-1-11
E-mail: arcesztetikaklinika@gmail.com
Képviselő: Dr. Jancsik Veronika Ágnes, ügyvezető

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Név: Dr. Jancsik Veronika Ágnes
Telefonszám: +36 30 7929996

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A webshopon megjelenített termékek online és személyesen is megvásárolhatók az Arcesztétika Klinika Tata 2890. Tata, Május 1. út 21/c telephelyén. A termékek tartalmazzák az Áfát. A termékek ára nem tartalmazza a házhoz szállítási díjat, de tartalmazzák a csomagolási díjat.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A megrendelések leadása elektronikus úton történhet a arcesztetikatata.hu webáruházon keresztül. A megrendelés interneten (azaz távollévők között) megkötött, nem írásbeli szerződésnek minősül, melyről a rendelés leadása után visszaigazolást küldünk. A megrendelés tartalma webáruházunk rendszerében elektronikusan archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződés nyelve magyar. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A Vásárló szavatolja, hogy a megadott adatai valódi adatok. A hamis adatszolgáltatásból eredő valamennyi kockázatot a Vásárló viseli (pl. valótlan címre történő postázás költsége stb)

A Webáruházon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe csak magyarországi cím lehet. Külföldre történő vásárlás esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálata (arcesztetikaklinika@gmail.com) nyújt információt. A jelen ÁSZF az arcesztetikaklinikatata.hu webáruházán keresztül értékesített termékekre, illetve az itt elérhetővé tett információkra terjed ki.  

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.11. VÁSÁRLÁS MENETE

A vásárlás menete

1. Kosár
A kosár tartalma a megrendelés véglegesítése előtt bármikor változtatható. Változtatás esetén a leugró menüben módosíthatja a megrendelni kívánt mennyiséget, ekkor a kosár automatikusan újra számolja az árakat, és rögzíti a változtatott mennyiségeket.
2. A vásárlási folyamat lépései
Amennyiben a szállítási címe eltér a számlázási címtől, kérjük jelölje meg szállítási címét is. Ezt úgy tudja megtenni, hogy a "szállítás másik címre" felirat melletti jelölőnégyzetre kattintva beállítja az abban látható pipát, ekkor megjelenik a szállítás cím alatt egy külön ablak, melyben kattintva megadható a szállítási cím.
3. Megrendelés véglegesítése
A vásárlás utolsó lépése a megrendelés véglegesítése, kérjük véglegesítés előtt ellenőrizze az összes adatot és kosarának tartalmát. Amennyiben hibát észlel itt még módosíthatja megrendelését. A sikeres rendeléssel Ön fizetési kötelezettséget vállal a megrendelt termékekért, amelynek ki nem egyenlítése szankciókat vonhat maga után. A rendeléséről visszaigazoló e-mailt küldünk, mely minden megadott adatot és megrendelt terméket tartalmaz. Ez a visszaigazoló e-mail hozza létre a távollévők között a szerződést, amely alapvető feltételeinek (termékek és árak) módosítása utólag már nem lehetséges. Kérjük, hogy amennyiben a rendelés leadása után 24 órán belül nem kapott visszaigazoló emailt, ezt jelezze felénk az ÁSZF 1.pontjában megadott ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén, mert így a megrendelése nem volt sikeres, cégünk felé pedig nem keletkezett teljesítési kötelezettség.
4. Fizetés és szállítás
A webáruházban található termékek árai 27%-os áfát tartalmaznak, a termékadatlapokon a bruttó árak feltüntetésre kerülnek. A feltüntetett ár a szállítási költséget nem tartalmazza. Választható szállítási és hozzájuk kapcsolódó fizetési módok:

- GLS szállítás előre utalással (A termékek csomagolása és postázása a vételár bankszámlánkra történő beérkezése után történik meg és a csomagot 5 napon belül a GLS futárszolgálat kézbesíti)
- GLS szállítás utánvéttel (A termékek csomagolása és postázása a megrendelést követő 5 napban történik meg a vételár kifizetése a GLS futárszolgálatnak történik csomag kézbesítésekor)
- GLS szállítás bankkártyás fizetéssel (A termékek csomagolása és postázása a vételár bankszámlánkra történő beérkezése után történik meg és a csomagot 5 napon belül a GLS futárszolgálat kézbesíti)

A szállítási díj a vevőt terheli - kivéve ha akció időtartama alatt a szállítási díj ingyenes - , a szállítási költség a GLS Hungária Kft mindenkori díjszabása alapján kerül kiszámításra. Átvétel előtt kérjük, hogy vizsgálja meg a csomagot, sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A késedelmes jegyzőkönyvezésből eredő kockázatot a késedelmes fél viseli. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából nem valósul meg az ebből eredő többletköltségek a megrendelőt terhelik.)

5. Egyedi megrendelés

Ügyfélszolgálatunkkal történt előzetes egyeztetés után lehetőség van egyedi megrendelések leadására is. Az egyedi megrendelések esetén a szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek a fentiektől. 

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. -1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete 48 órán belül írásban történjen. A távollévők közötti kereskedésre vonatkozó 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárlónak az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül lehetősége nyílik a rendeléstől való elállásra, a megvásárolt áru visszaküldésére. Az elállási igénynek legkésőbb a rendelés átvétele utáni 14. nap végén kell megérkeznie ügyfélszolgálatunkra. Az elállást a vásárló nem köteles megindokolni. A visszaküldésnél felmerülő költségeket a vásárló köteles megfizetni, de az elállás elfogadása esetén a rendelés teljes összege visszafizethető a vásárló részére. Az elállás jogát csak nem romlandó, előre gyártott termék esetében gyakorolhatja a vásárló, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. Az áru visszajuttatása személyesen történhet az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után a különbözeti összeg elszámolása előzetesen egyeztetett módon (készpénzben vagy átutalással) történik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 15 napon belül.

Garancia, jótállás

1.18. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy vevői mindenkor, teljes mértékben elégedettek legyenek az általa forgalmazott valamennyi árucikkel. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a távollévők közötti kereskedésre vonatkozó jogszabályokban és a Polgári törvénykönyvben rögzített rendelkezések irányadóak. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt a szolgáltató 8 napon belül díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vásárló választása szerint választhat más terméket a vásárlásával azonos értékben vagy elállhat a vásárlástól.

Szolgáltató minden termékadatlapon feltünteti a termékek összetevőit, az allergén anyagokat nyomtatott nagybetűvel kiemelve. Szolgáltató minden termékadatlapon feltünteti a termékkel kapcsolatos tárolási információkat. A terméken történő vevő által nem rendeltetésszerű tárolásból, rongálásból eredő meghibásodásért, sérülésekért, minőség változásért Szolgáltató nem vállal felelősséget és nem biztosít csereterméket, sem pénzbeli visszatérítést. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az 1. pontban megadott ügyfélszolgálati elérhetőségeken. A beérkezett panaszokra Szolgáltató 5 munkanapon belül válaszol.


Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a  Tatabányai Törvényszék Cégbíróság illetékességét. 

Tata, 2020. április. 7.